Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Sayı 2 (2013): Güz Kural, Anlam ve Yorum Üçgeninde Wittgenstein Özet   PDF
Aslan DELİCE
 
Sayı 2 (2013): Güz Kurgusal Metinlerde İkinci Kişili Anlatıcı ve Bakış Açısı Özet   PDF
Meral DEMİRYÜREK
 
Sayı 4 (2014): Güz Kur’ân ve Sünnet Bağlamında Avın Ekolojik Dengeye Olumsuz Etkisi Üzerine Özet   PDF
Bahattin DARTMA
 
Sayı 11 (2018): Bahar Kur’ân’ın Mana Zenginliği ve Fonetik Anlam Yansıması Üzerine Bazı Örneklemeler Özet   PDF
Bahattin DARTMA
 
Sayı 13 (2019): Bahar Kuşevleri ve 3 Boyutlu Baskı Yöntemi ile Üretimi Özet   PDF
Cemal İrfan ÇALIŞKAN, Ebubekir KOÇ
 
Sayı 7 (2016): Bahar Kutü’l-Amare Kahramanı Halil Kut Paşa’nın Hatıraları, haz. Erhan Çifci Ayrıntılar   PDF
Mehmet ASLAN
 
Sayı 12 (2018): Güz M. Fatih Andı, Akrebi Kuyruğundan Tutmak Ayrıntılar   PDF
Berna Terzi ESKİN
 
Sayı 5 (2015): Bahar M. Fatih Andı, Emperyalizme Direniş Bilinci: Çanakkale Ayrıntılar   PDF
Mesut KOÇAK
 
Sayı 2 (2013): Güz M. Fatih Andı, Güneşe Tutulan Ayna Ayrıntılar   PDF
Bahar AVCI
 
Sayı 10 (2017): Güz M. M. el-A’zamî, Vahyedilişinden Derlenişine Kur’an Tarihi, Eski ve Yeni Ahit ile Karşılaştırmalı Bir Araştırma Ayrıntılar   PDF
Sedat BİLİNİR
 
Sayı 2 (2013): Güz M. Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı Ayrıntılar   PDF
Merve OKUYUCU
 
Sayı 5 (2015): Bahar Macarların Kahraman Düşmanı Son Budin Valisi Abdurrahman Abdi Paşa Özet   PDF
Abdülkadir ÖZCAN
 
Sayı 11 (2018): Bahar Madde Kullanım Bozukluğunun Hükümlülerin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi: Samsun Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği Özet   PDF
Erdi BAHADIR, Merve Karamustafa MÖKÜKCÜ, Bilal KALENDER
 
Sayı 1 (2013): Bahar Margarete I. Ersen-Rasch, Türkische Grammatik: Ausführlich und Verständlich – Lernstufen A1 bis C2 Ayrıntılar   PDF
Fikret TURAN
 
Sayı 8 (2016): Güz Mehmed Âkif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç Şiirlerinde Bir Medeniyet Öncüsü Olarak Hz. Muhammed Özet   PDF
Mesut KOÇAK
 
Sayı 1 (2013): Bahar Mehmed Âkif’in Fatih Kürsüsünde ve Âsım’da Hadis Atıfları Özet   PDF
Zekeriya GÜLER
 
Sayı 8 (2016): Güz Mehmet Samsakçı, Ölüme Açılan Estetik Kapı: Türk Mezar Taşı Edebiyatı Ayrıntılar   PDF
Ali Sait YAĞAR
 
Sayı 1 (2013): Bahar Metnin Hız®ı: Erdem Bayazıt’ın Şiirlerinde Anlam ve Anlatım Gücü Özet   PDF
Hasan AKAY
 
Sayı 6 (2015): Güz Mevlana ve Derrida Örneğinde Dilin Güvenilmezliği ve Yetersizliği Özet   PDF
Secaattin TURAL
 
Sayı 1 (2013): Bahar Mimarlıkta Modernite Kavramı ve Türkiye Özet   PDF
Ali Naci ÖZYALVAÇ
 
Sayı 10 (2017): Güz Mısır’da İlk Dönem Türk İdarî Uygulamaları, Ahmed B. Tûlûn Örneği Özet   PDF
Yunus AKYÜREK
 
Sayı 7 (2016): Bahar Modern İslamcılık Düşüncesinin Rakip Oksidentalizmleri: Necip Fazıl Kısakürek ve Nurettin Topçu’da Hıristiyanlık, Batı ve Çağdaşlık Anlayışı Özet   PDF
Burhanettin DURAN, Cemil AYDIN, çeviren Demet KOÇYİĞİT
 
Sayı 7 (2016): Bahar Modern Söylemin İmam Şafii Hakkındaki İddiaları Özet   PDF
Ali Mahmud el-ÖMERİ
 
Sayı 2 (2013): Güz Molla Muhammed Timur’un Çağatayca Kelile ve Dimne Tercümesi Özet   PDF
Feyzi ÇİMEN
 
Sayı 13 (2019): Bahar Muammadan Topkapı Sarayı’ndaki Mumyaya, Osmanlı’da Bir Acîb’üş-Şekil: Timsah Özet   PDF
Hasan Fırat DİKER, Arzu ULAŞ
 
Toplam 339 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)