Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 2 (2013): Güz Âkif’in Şiir Dilinin Aydınlığının Sebeplerine Dair Özet  PDF
Mehmet SAMSAKÇI
 
Sayı 6 (2015): Güz Vizyondan Temaya Şiir Tecrübesi -Seçilmiş Örnekler Üzerine Bir Araştırma Özet  PDF
Sâcide ‘Abdulkerîm HALAF
 
Sayı 1 (2013): Bahar Metnin Hız®ı: Erdem Bayazıt’ın Şiirlerinde Anlam ve Anlatım Gücü Özet  PDF
Hasan AKAY
 
Sayı 6 (2015): Güz T. S. Eliot’ın Paul Valéry’yi “Takdim”i Özet  PDF
çeviren Adem CAN
 
Sayı 3 (2014): Bahar Devrinden Seyrine Sultan III. Murad’ın Kitâbü’l-Menâmât’taki Mektuplarına Dair Bazı Tespitler Özet  PDF
Türkân ALVAN
 
Sayı 3 (2014): Bahar “Merkad-i Fâtih’i Ziyâret”in Gizi ve Üzerindeki Göz İzi Özet  PDF
Hasan AKAY
 
Sayı 2 (2013): Güz Hafız Divan’ının İki Yeni Türkçe Tercümesi Dolayısıyla: Hafız Divanı’ndaki İlk Gazelin İlk Beytinin Türkçe Tercümesi Üzerine Bazı Notlar Özet  PDF
Osman SARI
 
Sayı 15 (2020): Bahar Modern Arap Şiirinde Sembolik Bir Figür Olarak İsâ Mesîh Özet  PDF
İbrahim USTA
 
Sayı 11 (2018): Bahar Sezai Karakoç’un Şiirinde Tanrı Kavramının Tasavvuf Epistemolojisi Açısından Anlamı ve Kullanımı Özet  PDF
Ramazan ENSER
 
Sayı 10 (2017): Güz Necip Fazıl’ın Şiirlerindeki Yalnızlık Özet  PDF
Hale Eren (ESTEKANCHİ)
 
Sayı 4 (2014): Güz “Gecenin Ebrûzeni” Adlı Şiiri Yeniden Okumak Özet  PDF
Murat KARA
 
Sayı 3 (2014): Bahar Kavramların Çağırdıkları/Çağrıştırdıkları: Metinlerarasılık Bağlamında İstiklâl Marşı Özet  PDF
Demet KOÇYİĞİT
 
Toplam 12 ögeden 1 - 12 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarİLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)