Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 7 (2016): Bahar Belağat İlmi İle Kuran Tefsiri Arasındaki İlişki Özet  PDF
Saffet KÖSE, Suliman Husain ALOMİRAT
 
Sayı 6 (2015): Güz Âkif Literatürüne Yeni Bir Katkı: Mehmet Âkif Ersoy’un Kur’ân Anlayışına Dair Yapılan Çalışmalar Üzerine Bibliyografik Bir Deneme Özet  PDF
Ercan ŞEN
 
Sayı 6 (2015): Güz Endonezya’da Tefsir Hareketi ve Endonezya Dilinde Yazılmış Tefsirler Özet  PDF
Hidayet AYDAR
 
Sayı 5 (2015): Bahar Concept of Barakah in Qur’ān and Sunnah: Towards its Realization in Modern Discourse Özet
Serdar DEMİREL, Hikmatullah Babu SAHİB
 
Sayı 4 (2014): Güz Kur’ân ve Sünnet Bağlamında Avın Ekolojik Dengeye Olumsuz Etkisi Üzerine Özet  PDF
Bahattin DARTMA
 
Sayı 1 (2013): Bahar II. Meşrutiyet, Milli Mücadele ve Erken Cumhuriyet’te Din ve Siyaset: Mustafa Fehmi Gerçeker ve Faaliyetleri Özet  PDF
Mustafa GÖLEÇ
 
Sayı 13 (2019): Bahar “Bana Cevâmiuʿl-Kelim (Özlü Sözler) Verildi” Hadisinin Tahlili Özet  PDF
Abdurrahman ECE
 
Toplam 7 ögeden 1 - 7 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarİLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)