Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 5 (2015): Bahar Mustafa Kutlu’nun Anadolu Yakası Adlı Eseri Üzerine Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Bir İnceleme Özet  PDF
Mesut KOÇAK
 
Sayı 3 (2014): Bahar “İstiklâl Marşı”nın Kültürel Kodları ve Metinlerarası İlişkiler Özet  PDF
Kadriye ALEV
 
Sayı 3 (2014): Bahar Kavramların Çağırdıkları/Çağrıştırdıkları: Metinlerarasılık Bağlamında İstiklâl Marşı Özet  PDF
Demet KOÇYİĞİT
 
Sayı 2 (2013): Güz Atlansoy’un “Su Burcu”nda Metinlerarasılık II Özet  PDF
Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU
 
Sayı 1 (2013): Bahar Atlansoy’un “Su Burcu”nda Metinlerarasılık Özet  PDF
Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU
 
Sayı 6 (2015): Güz Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Geçen “Yılan” ve “Süt” İmgelerini Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Okumak Özet  PDF
Hüseyin YILMAZ
 
Sayı 6 (2015): Güz Hasan Akay’ın Âh Vakfı Şiirini Metinlerarasılık Bağlamında Okumak Özet  PDF
Rafet ŞİMŞEK
 
Toplam 7 ögeden 1 - 7 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarİLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)