Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 4 (2014): Güz Erken Dönem Türkçe Transkripsiyon Metinleri ve Bunların Dil Araştırmaları Açısından Önemi Özet  PDF
Ömer YAĞMUR
 
Sayı 4 (2014): Güz Giovanni Molino’nun 1641 Yılında Yayımlanan Dittionario Della Lingua Italiana-Turchesca İsimli Eserinde Bazı Türkçe Yardımcı Fiiller Üzerine Özet  PDF
Ewa SIEMIENIEC-GOLAS, Çev. Gülderen TOKMAK
 
Sayı 2 (2013): Güz Elyazması Mecmualarda Gündelik Hayat, Güncel Sorunlar ve Günlük Dil: 18. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatında Mahallileşmenin Kapsamı Özet  PDF
Fikret TURAN
 
Sayı 14 (2019): Güz İki Cönkte Arapça Sözcüklerin İmlası ve Ses Düzeni Üzerine Özet  PDF
Yasemin ÇELİK
 
Sayı 7 (2016): Bahar İstanbul Şehir Adının Telaffuzunun Tarihî Süreç İçinde Gelişmesi Özet  PDF
Yavuz KARTALLIOĞLU
 
Sayı 6 (2015): Güz Pietro Lupis Valentiano’nun İtalyanca-Türkçe Çeviri Yazılı Sözlüğünde Ses Olayları (1520-1527) Özet  PDF
Ömer YAĞMUR
 
Sayı 12 (2018): Güz Şeyh Bekir’in Şifâ’ü’l-Kulûb ve Ziyâ’ü’l-Kubûr Adlı İlmihal Eseri Özet  PDF
Nerma ZAİMOVİC
 
Sayı 4 (2014): Güz Osmanlı Türkçesinin Öncü Bağlaçları Hakkında Özet  PDF
Ahmet Şefik ŞENLİK
 
Toplam 8 ögeden 1 - 8 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarİLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)