İlmî Araştırmalar : Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri

İlmî Araştırmalar : Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri Dergisi (ISSN 1304-9828), 1995-2008 yılları arasında yayımlanmıştır. Yeni adı "FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi"dir.

Sayı 25 (2008): Bahar

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Makaleler

Psikolojik Roman, Romana Yansıyan Yazar ve Türk Edebiyatındaki Bazı Örnekleri Üzerine Bir İnceleme PDF
Yunus AYATA, Necati TONGA 7-20
Ongi Yazıtı Üzerine İncelemeler PDF
Erhan AYDIN 21-38
Kemal Tahir'in Şairliği ve Şiirleri PDF
Sezai COŞKUN 39-55
Bavyera Devlet Kütüphanesi'nde Mahbuba Ait Benzetme Lafızlarını Açıklayan Bir Risale PDF
Muhittin ELİAÇIK 57-67
"Her vadide inşâd-ı şi're muktedir idi" Osmanlı Müellifleri'nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri PDF
İsmail GÜLEÇ 69-83
Millî Mücadele Döneminde Savaş Edebiyatımız PDF
Hacer GÜLŞEN 85-96
Altay Dillerindeki Bazı Ev Gereç Adları Üzerine PDF
Shoira USMANOVA 97-103
-(I)r-, -(U)r- Ekleri ve Fiillerde Kılınış ve Tarz Değişiklikleri Üzerine PDF
Adnan R. KARABEYOĞLU 105-120
Şevket Bulut'un "Kuyruğu Kesilen At" Hikayesi PDF
İhsan SÂFİ 121-138
Amerikan Irkını Ehlileştiren Türk Şefik Mahmud Sadık'ın Tekâmul Romanı Üzerine PDF
Seval ŞAHİN 139-148

Tanıtmalar

Prof. Dr. Mehmet Şeker, Ali bin Hüseyin el-Amâsî ve Tariku'l-Edeb'i PDF
Halil ÇEÇEN 149-155
Boeschoten, H ve Johanson L. Turkic Languages in Contact 2006 PDF
Nazmiye ÇELEBİ 155-158

Ek

Gökkubbe Yayınları PDF
 


ISSN: 1304-9828