Psikolojik Roman, Romana Yansıyan Yazar ve Türk Edebiyatındaki Bazı Örnekleri Üzerine Bir İnceleme

Yazarlar

  • Yunus AYATA Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  • Necati TONGA

Anahtar Kelimeler:

Psikoloji, Psikolojik Roman, Edebiyat, Ruhsal Yaşam, Bilinçaltı

Özet

Bu çalışmada bir kitaplık malzeme teşkil edecek nitelikteki geniş bir konu olan psikolojik roman türü, ana hatlarıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yazıda genel olarak edebiyat-psikoloji ilişkisi üzerinde durulduktan sonra psikoloji ve edebiyatın kesiştiği noktada ortaya çıkan psikolojik romanların teknik özellikleri, Batı'da ve Türk edebiyatında psikolojik romanın gelişimi ile edebi esere yansıyan yazar ile ilgili tespitler ve yorumlar yapılmaya çalışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2014-02-20

Nasıl Atıf Yapılır

AYATA, Y., & TONGA, N. (2014). Psikolojik Roman, Romana Yansıyan Yazar ve Türk Edebiyatındaki Bazı Örnekleri Üzerine Bir İnceleme. İlmî Araştırmalar : Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, (25), 7–20. Geliş tarihi gönderen http://dergi.fsm.edu.tr/index.php/iadeti/article/view/588

Sayı

Bölüm

Makaleler