Psikolojik Roman, Romana Yansıyan Yazar ve Türk Edebiyatındaki Bazı Örnekleri Üzerine Bir İnceleme

Yunus AYATA, Necati TONGA

Özet


Bu çalışmada bir kitaplık malzeme teşkil edecek nitelikteki geniş bir konu olan psikolojik roman türü, ana hatlarıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yazıda genel olarak edebiyat-psikoloji ilişkisi üzerinde durulduktan sonra psikoloji ve edebiyatın kesiştiği noktada ortaya çıkan psikolojik romanların teknik özellikleri, Batı'da ve Türk edebiyatında psikolojik romanın gelişimi ile edebi esere yansıyan yazar ile ilgili tespitler ve yorumlar yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Psikoloji; Psikolojik Roman; Edebiyat; Ruhsal Yaşam; Bilinçaltı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.