Ongi Yazıtı Üzerine İncelemeler

Yazarlar

  • Erhan AYDIN Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Anahtar Kelimeler:

Ongi Yazıtı, Eski Türk Yazıtları, Eski Türkçe, Kök Türkler

Özet

Ongi Yazıtı 1891 yılında N. M. Yadrintsev tarafından Ongi ırmağı civarında, Taramel yakınlarında bulunmuş olup toplam 19 satırdır. Bu yazıt ilk kez W. Radloff tarafından işlenmiştir. Yazıt üzerinde en çok ses getiren çalışmayı ise 1957 yılında S. G. Clauson yapmıştır. Yazıt, Türkiye'de ilk kez 1936 yılında H. N. Orkun tarafından yayımlanmıştır. T. Tekin'in 2000 yılında yayımlanan Orhan Türkçesi Grameri adlı kitapta da yazıtın metni verilmiştir. Yazıt üzerinde ülkemizde yapılan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu çalışmada yazıt hakkında genel bilgiler verildikten sonra yazıtın yazı çevrimi, sözlüğü ve kelime notları verildi. Yazı çevrimli metinde önceki naşirlerin okuyuş şekilleri de dipnotlarla gösterildi. Özellikle notlar bölümünde bazı sorunlu kelimelerin önceki naşirler tarafından nasıl okunup anlamlandırıldığı üzerinde durulduktan sonra tarihi ve çağdaş Türk dillerindeki şekilleri üzerinde duruldu.

İndir

Yayınlanmış

2014-02-20

Nasıl Atıf Yapılır

AYDIN, E. (2014). Ongi Yazıtı Üzerine İncelemeler. İlmî Araştırmalar : Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, (25), 21–38. Geliş tarihi gönderen http://dergi.fsm.edu.tr/index.php/iadeti/article/view/589

Sayı

Bölüm

Makaleler