Kemal Tahir'in Şairliği ve Şiirleri

Yazarlar

  • Sezai COŞKUN

Anahtar Kelimeler:

Kemal Tahir, Türk Şiiri, Türk Romanı, Nazım Hikmet, Edebiyat ve Sosyalizm

Özet

Kemal Tahir, Cumhuriyet dönemi Türk romanının önde gelen isimlerinden biridir. Edebiyat tarihlerinde özellıkle romancılığı öne çıkartılmasına rağmen azımsanmayacak oranda şiir de kaleme almıştır. Şiirle uğraşısı onun edebi şahsiyetinin oluşumuna bilyuk katkı sağlamıştır . Bu çalışmada Kemal Tahir'in şairlik macerası, içerik ve şekil bakımından şiirlerinin incelenmesi ve şiirle uğraşısının edebi şahsiyetine olan katkısı incelenecektir.

İndir

Yayınlanmış

2014-02-20

Nasıl Atıf Yapılır

COŞKUN, S. (2014). Kemal Tahir’in Şairliği ve Şiirleri. İlmî Araştırmalar : Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, (25), 39–55. Geliş tarihi gönderen http://dergi.fsm.edu.tr/index.php/iadeti/article/view/591

Sayı

Bölüm

Makaleler