Bavyera Devlet Kütüphanesi'nde Mahbuba Ait Benzetme Lafızlarını Açıklayan Bir Risale

Yazarlar

  • Muhittin ELİAÇIK Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Anahtar Kelimeler:

Mahbûb, Benzetme Lafızları, Bayerische Staatsbibliothek, Risale, Hüsam bin Mustafa el-Belgradî

Özet

Bu makalede divan edebiyatında sevgilinin uzuvlarına ait lafızları birer şiir örneğiyle anlatan, Almanya'da Bavyera Devlet Kütüphanesi'nde bulunan bir risale tanıtılacaktır. Bu risale bazı şiir meraklılarınca tertip edilmiş olan sıradan listelerden birisi olmayıp mukaddimesi, sebeb-i telif kısmı, mürettep bölümleri ve hatimesi olan müstakil bir eserdir. Bugüne kadar hiçbir kaynakta yer almamış, yazarının belirttiğine göre üç gün üç gecede tamamlanmıştır. On sekiz yapraklık risalede klasik edebiyatımızda sevgiliyi betimlemekte kullanılan kelime, tamlama, deyim vs. ifadeler yirmi bir bapta birer beyit örneğiyle açıklanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2014-02-20

Nasıl Atıf Yapılır

ELİAÇIK, M. (2014). Bavyera Devlet Kütüphanesi’nde Mahbuba Ait Benzetme Lafızlarını Açıklayan Bir Risale. İlmî Araştırmalar : Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, (25), 57–67. Geliş tarihi gönderen http://dergi.fsm.edu.tr/index.php/iadeti/article/view/592

Sayı

Bölüm

Makaleler