"Her vadide inşâd-ı şi're muktedir idi" Osmanlı Müellifleri'nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri

İsmail GÜLEÇ

Özet


Bursalı Mehmet Tahir'in Osmanlı Muellifleri isimli eseri araştırmacılar için mutlaka görülmesi gereken kaynaklardandır. Bu biyografik eserinde Bursalı, müellifleri Osmanlı Devleti'nde her hangi bir konuda eser vermiş yazarları mesleklerine göre tasnif ederek yazarı ve eserleri hakkında bilgi vermektedir. Üç ciltlik eserin ikinci cildinde Osmanlı şairlerinden bahsettiği bölümde şairlerin hayatı hakkında bilgi vermenin yanı sıra şairlikleri ve şiirleri hakkında da değerlendirmelerde bulunmaktadır. Bu yazıda Bursalı Mehmet Tahir'in bu değerlendirmelerinin nesnel/eleştirel olup olmadığı tartışılmış ve Bursalı'nın şair ve şiir anlayışının ortaya konulmasına çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Eleştiri; Şairlik; Bursalı Mehmet Tahir; Klasik Türk Edebiyatı; Osmanlı Muelliflerî

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.