Altay Dillerindeki Bazı Ev Gereç Adları Üzerine

Yazarlar

  • Shoira USMANOVA

Anahtar Kelimeler:

Türkçe, Moğolca, Mançu-Tunguzca, Korece, Altay Dilleri, Etimoloji

Özet

Bu makalede Altay dillerinde 'oyuk' anlamını taşıyan bazı ev gereç adları üzerinde durulmaktadır. Türkçe biçimler esas kabul edilerek Moğolca, Mançu-Tunguzca, Korece ve Japoncadaki uygun şekillerle karşılaştırılmaktadır. Makalede esas olarak kemeke 'soba, soba deliği', kentuk 'un saklanan büyük toprak kap', konek 'kova; çuval' ve kumbara 'küçük toprak veya metal kap' kelimeleri ele alınmakta ve bu biçimlerin etimolojileri yapılmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2014-02-21

Nasıl Atıf Yapılır

USMANOVA, S. (2014). Altay Dillerindeki Bazı Ev Gereç Adları Üzerine. İlmî Araştırmalar : Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, (25), 97–103. Geliş tarihi gönderen http://dergi.fsm.edu.tr/index.php/iadeti/article/view/595

Sayı

Bölüm

Makaleler