-(I)r-, -(U)r- Ekleri ve Fiillerde Kılınış ve Tarz Değişiklikleri Üzerine

Yazarlar

  • Adnan R. KARABEYOĞLU Doğu Akdeniz Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Fiilden Fiil Yapan Ekler, Fiil, Kılınış, Tarz, Yeniden Sınıflandırma

Özet

Fiiller kılmış hususiyetleri bakımından vurgulu bir dönüşüm anına sahip olup olmadıklarına göre dönüşümlü ve dönüşümsüz olarak tasnif edilir. Ancak fiillerin bu hususiyetleri söz dizimine katılan tarz, miktar, yer ve yön, zaman zarfları, kip, zaman ekleri ve tasvir fiili yapıları vb. vasıtasıyla değişiklik gösterebilmektedir. Bunun yanında fiilden fiil yapan ekler de çatı ilişkileri yanında eklendikleri fiillerde farklı kılmış ve tarz değişiklikleri de meydana getirebilmektedir. Çalışmada -(l)r-, -(U)r- ekleri vasıtasıyla günümüz Türkiye Türkçesi ve Tarihi Türkçedeki bir kısım örnekler çerçevesinde zikredilen kılmış ve tarz değişiklikleri üzerinde durulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2014-02-21

Nasıl Atıf Yapılır

KARABEYOĞLU, A. R. (2014). -(I)r-, -(U)r- Ekleri ve Fiillerde Kılınış ve Tarz Değişiklikleri Üzerine. İlmî Araştırmalar : Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, (25), 105–120. Geliş tarihi gönderen http://dergi.fsm.edu.tr/index.php/iadeti/article/view/596

Sayı

Bölüm

Makaleler