Şevket Bulut'un "Kuyruğu Kesilen At" Hikayesi

Yazarlar

  • İhsan SÂFİ

Anahtar Kelimeler:

Şevket Bulut, Hikaye Tahlili, Günümüz Türk Hikayeciliği, Alevilik

Özet

Bu makalede, son dönem Türk hikayecilerinden Şevket Bulut'un Al Karısı adlı kitabında yer alan "Kuyruğu Kesilen At" hikayesi incelendi. "Kuyruğu Kesilen At" hikayesi, Şevket Bulut'un diğer hikayelerindeki özelliklerin birçoğunu taşımakla birlikte, zaman zaman onlardan farklılıklar da göstermektedir. Konusu, Maraş'ın Elbistan ilçesinde geçmektedir. Aleviler içerisinde meydana gelen bir hadise anlatılmakta, onların namuslarına son derece düşkün oldukları verilmek istenmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2014-02-21

Nasıl Atıf Yapılır

SÂFİ, İhsan. (2014). Şevket Bulut’un "Kuyruğu Kesilen At" Hikayesi. İlmî Araştırmalar : Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, (25), 121–138. Geliş tarihi gönderen http://dergi.fsm.edu.tr/index.php/iadeti/article/view/597

Sayı

Bölüm

Makaleler