Sayı 25 (2008)

Bahar

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Makaleler

Psikolojik Roman, Romana Yansıyan Yazar ve Türk Edebiyatındaki Bazı Örnekleri Üzerine Bir İnceleme PDF
Yunus AYATA, Necati TONGA 7-20
Ongi Yazıtı Üzerine İncelemeler PDF
Erhan AYDIN 21-38
Kemal Tahir'in Şairliği ve Şiirleri PDF
Sezai COŞKUN 39-55
Bavyera Devlet Kütüphanesi'nde Mahbuba Ait Benzetme Lafızlarını Açıklayan Bir Risale PDF
Muhittin ELİAÇIK 57-67
"Her vadide inşâd-ı şi're muktedir idi" Osmanlı Müellifleri'nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri PDF
İsmail GÜLEÇ 69-83
Millî Mücadele Döneminde Savaş Edebiyatımız PDF
Hacer GÜLŞEN 85-96
Altay Dillerindeki Bazı Ev Gereç Adları Üzerine PDF
Shoira USMANOVA 97-103
-(I)r-, -(U)r- Ekleri ve Fiillerde Kılınış ve Tarz Değişiklikleri Üzerine PDF
Adnan R. KARABEYOĞLU 105-120
Şevket Bulut'un "Kuyruğu Kesilen At" Hikayesi PDF
İhsan SÂFİ 121-138
Amerikan Irkını Ehlileştiren Türk Şefik Mahmud Sadık'ın Tekâmul Romanı Üzerine PDF
Seval ŞAHİN 139-148

Tanıtmalar

Prof. Dr. Mehmet Şeker, Ali bin Hüseyin el-Amâsî ve Tariku'l-Edeb'i PDF
Halil ÇEÇEN 149-155
Boeschoten, H ve Johanson L. Turkic Languages in Contact 2006 PDF
Nazmiye ÇELEBİ 155-158

Ek

Gökkubbe Yayınları PDF
 


ISSN: 1304-9828