Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 22 (2006): Güz Boşnak Şair Musa Kazım Çatiç'in Gözünden Türk Edebiyatı (Pogled Musa Cazım Catıca na Tursku Knjızevnost Özet  PDF
Yılmaz DAŞCIOĞLU, Nadira JAHIC
 
Sayı 12 (2001) Nâbî'nin Tuhfetü'l-Harameyn Adlı Seyahatnamesinin Edebî Kaynakları Özet  PDF
Menderes COŞKUN
 
Sayı 19 (2005): Bahar Dâniş Dîvânı'nda Bir Manzûme: Gazel mi, Murabba mı? Özet  PDF
Hamdi BİRGÖREN
 
Sayı 10 (2000) XVII. Yüzyılda Bir Şâîr : Mehmed Sa'dî Çelebi Özet  PDF
Hasan Ali ESİR
 
Toplam 4 ögeden 1 - 4 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarISSN: 1304-9828