Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 10 (2000) Basîrî ve Türkçe Şiirleri Özet  PDF
Ahmet KARTAL
 
Sayı 17 (2004): Bahar İslâmın Tabiat Anlayışı ve Divan Şiirine Yansımaları Özet  PDF
Ali YILDIRIM
 
Sayı 13 (2002): Bahar Mesnevilerde Mektup Tarzı Anlatım Özet  PDF
H. Dilek BATİSLAM
 
Sayı 10 (2000) Tasavvuf Edebiyatında İçki Kavramına Giriş ve Yunus Emre Örneği Özet  PDF
M. A. Yekta SARAÇ
 
Sayı 21 (2006): Bahar Antakyalı Münif'in Benzer İki Gazelinin Düşündürdükleri Özet  PDF
Ali YILDIRIM
 
Sayı 22 (2006): Güz Çobanlıktan Valiliğe, Valilikten Asiliğe: Varvarî Ali Paşa ve Makâlât-ı Varvarî Özet  PDF
Halûk GÖKALP
 
Sayı 14 (2002): Güz Divan Tertibine Farklı Bir Yaklaşım : Hüsn-i Hakikî-Hüsn-i Mecazî Özet  PDF
Ahmet YENİKALE
 
Toplam 7 ögeden 1 - 7 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarISSN: 1304-9828