Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 23 (2007): Bahar Eski Türkçedeki -d- Pekiştirme Ekinin Özbekçe ve Türkiye Türkçesindeki İzleri Özet  PDF
Selahattin TOLKUN
 
Sayı 25 (2008): Bahar Ongi Yazıtı Üzerine İncelemeler Özet  PDF
Erhan AYDIN
 
Sayı 20 (2005): Güz Eski Türkçe Döneminde Arkaik Bir Fiil: Arı- Özet  PDF
Selahittin TOLKUN
 
Sayı 20 (2005): Güz 1995-2005 Yılları Arasında Türk Runik Metinleri Üzerine Yapılan Çalışmalara Bir Bakış Özet  PDF
Erhan AYDIN
 
Sayı 18 (2004): Güz Orhun Yazıtları'nda Geçen Ulayu Kelimesi ve Başlayu Ulayu İkilemesi Üzerine Özet  PDF
Sadettin ÖZÇELİK
 
Sayı 24 (2007): Güz Eski Türkçede Gök ile Yerin Adlandırılışında Renklere Dayalı Deyim Aktarmalarından Yararlanma ve 'Kara' Sözcüğünün Kökeni Üzerine Özet  PDF
Serkan ŞEN
 
Sayı 23 (2007): Bahar İğdiş Sözcüğü Nereden Geliyor? Özet  PDF
Serkan ŞEN
 
Toplam 7 ögeden 1 - 7 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarISSN: 1304-9828