Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 25 (2008): Bahar Altay Dillerindeki Bazı Ev Gereç Adları Üzerine Özet  PDF
Shoira USMANOVA
 
Sayı 24 (2007): Güz Eski Türkçede Gök ile Yerin Adlandırılışında Renklere Dayalı Deyim Aktarmalarından Yararlanma ve 'Kara' Sözcüğünün Kökeni Üzerine Özet  PDF
Serkan ŞEN
 
Sayı 23 (2007): Bahar İğdiş Sözcüğü Nereden Geliyor? Özet  PDF
Serkan ŞEN
 
Sayı 23 (2007): Bahar "Türkçe Dil Bilgisi" Adlı Eserdeki Kelime Tahlillerinin Tahlili Özet  PDF
Yavuz KARTALLIOĞLU
 
Toplam 4 ögeden 1 - 4 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarISSN: 1304-9828