Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 25 (2008): Bahar -(I)r-, -(U)r- Ekleri ve Fiillerde Kılınış ve Tarz Değişiklikleri Üzerine Özet  PDF
Adnan R. KARABEYOĞLU
 
Sayı 21 (2006): Bahar İsimden Fiil Yapan -al-/-el-; -l- ve -ar-/-er-; -r- Eklerinin Kökeni Özet  PDF
Vahit TÜRK
 
Sayı 23 (2007): Bahar Türkiye Türkçesinde Bağlama İşlevli De- Fiili Özet  PDF
Muna Yüceol ÖZEZEN
 
Sayı 23 (2007): Bahar +A- Eki ve Adların Fiilleşme İstikametleri Üzerine Özet  PDF
Adnan R. KARABEYOĞLU
 
Toplam 4 ögeden 1 - 4 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarISSN: 1304-9828