Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 14 (2002): Güz Klâsik Türk Edebiyatında Mürâca'a Şiirler Özet  PDF
Lütfi ALICI
 
Sayı 22 (2006): Güz Boşnak Şair Musa Kazım Çatiç'in Gözünden Türk Edebiyatı (Pogled Musa Cazım Catıca na Tursku Knjızevnost Özet  PDF
Yılmaz DAŞCIOĞLU, Nadira JAHIC
 
Sayı 14 (2002): Güz Tarihî Romanda Post-Modern Arayışlar Özet  PDF
Hülya ARGUNŞAH
 
Sayı 22 (2006): Güz "Dönem" ve "Akım" Nitelemeleri Arasında Kalmış Bir Terim: Millî Edebiyat Özet  PDF
Ahmet BOZDOĞAN
 
Sayı 15 (2003): Bahar Zahuriddin Muhammed Babür'ün Mübeyyen Adlı Eseri Özet  PDF
Tanju Oral SEYHAN
 
Sayı 10 (2000) Mizahî Cinaslı Bir Risale Özet  PDF
Nihat ÖZTOPRAK
 
Sayı 13 (2002): Bahar Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yapılan Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri Bibliyografyası (1987-1999) I Özet  PDF
Şevkiye KAZAN
 
Sayı 12 (2001) Şeybânî-Name'de Yer Alan Şeybânî Han'a Ait Bir Şiir Özet  PDF
Yıldız KOCASAVAŞ
 
Sayı 25 (2008): Bahar Millî Mücadele Döneminde Savaş Edebiyatımız Özet  PDF
Hacer GÜLŞEN
 
Sayı 16 (2003): Güz Abdülhak Hâmid ve Yahya Kemal'e Dâir İki Mektup Özet  PDF
Abdullah UÇMAN
 
Sayı 12 (2001) Ma'rifî Tarikati Şeyhi Ferdî Baba ve Aruzla Yazılmış Şiirleri Özet  PDF
Atabey KILIÇ
 
Sayı 25 (2008): Bahar Psikolojik Roman, Romana Yansıyan Yazar ve Türk Edebiyatındaki Bazı Örnekleri Üzerine Bir İnceleme Özet  PDF
Yunus AYATA, Necati TONGA
 
Sayı 12 (2001) Dede Korkut Oğuznameleri Tezcan ve Boeschoten Yayımı Üzerine Notlar Özet  PDF
Hayati DEVELİ
 
Sayı 19 (2005): Bahar Sa'dâbâd Şiirlerinde Mekân Özet  PDF
Fatma S. KUTLAR
 
Sayı 15 (2003): Bahar 'Savaş-Çocuk' İlişkisinin Kıbrıs Türk Şiirindeki Yansımaları Özet  PDF
Emel KEFELİ
 
Sayı 23 (2007): Bahar 1940'lı Yıllarda Düzenlenen Sanat Yarışmaları ve İnönü Sanat Armağanları Özet  PDF
Selçuk ÇIKLA
 
Sayı 12 (2001) Hâdî'nin Saray Şehrengizi Özet  PDF
Yaşar AYDEMİR
 
Sayı 19 (2005): Bahar Türk Edebiyatında Şathiye Geleneği ve Bedri Rahmi Eyuboglu'nun Şathiyeleri Özet  PDF
Mehmet ÇELİK
 
Sayı 15 (2003): Bahar Süleyman Senîh ve Müşterek Gazelleri Özet  PDF
Lütfi ALICI
 
Sayı 22 (2006): Güz Dilin İşlevleri ve Edebiyat Eğitiminin Amaçları Çerçevesinde 1929 Müfredat Programı Özet  PDF
Hilmi UÇAN
 
Sayı 11 (2001) Medîne-i Münevvere'deki Ârif Hikmet Bey Kütüphanesi'nde Bulunan Edebiyatla İlgili Türkçe Yazma Eserler Özet  PDF
Mahmut ŞARLI
 
Sayı 19 (2005): Bahar Sait Faik Abasıyanık'ın Şiirleri Özet  PDF
M. Fatih ANDI
 
Sayı 14 (2002): Güz Kısa Öyküye Kuramsal Bir Yaklaşım Denemesi Özet  PDF
Hilmi UÇAN
 
Sayı 22 (2006): Güz Sözlü Anlatımların Bir Başka Dil İle Anlatılması: Rumca Anlatılarda Türk Halk Verimleri Özet  PDF
Rıdvan ÖZTÜRK
 
Sayı 10 (2000) Tasavvuf Edebiyatında İçki Kavramına Giriş ve Yunus Emre Örneği Özet  PDF
M. A. Yekta SARAÇ
 
Toplam 44 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarISSN: 1304-9828