Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 20 (2005): Güz Pend-i Attâr'ın Türkçe İlk Manzum Çevirisi: Sabâyî'nin Sırât-ı Müstakîm Mesnevîsi Özet  PDF
Kadir ATLANSOY
 
Sayı 22 (2006): Güz Mevlânâ'nın Mesnevî'sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler Özet  PDF
İsmail GÜLEÇ
 
Sayı 21 (2006): Bahar Geleneksel Türk Mutfağı ve Lâmiî Çelebi'nin Ferhâd ile Şîrîn Mesnevîsinde Bahsettiği Yiyecek ve İçecekler Özet  PDF
Hasan Ali ESİR
 
Sayı 20 (2005): Güz [Batı'da Mesnevî'den Yapılan İlk] Çeviriler, Şerhler, Uyarlamalar ve Esinlenmeler Özet  PDF
Franklin LEWIS
 
Sayı 14 (2002): Güz Edirneli Örfî'nin Leylâ ve Mecnûn'u Özet  PDF
Müberra GÜRGENDERELİ
 
Sayı 12 (2001) Vîs ü Râmîn Mesnevilerinde Kahramanların Özellikleri ve Aşk Anlayışları Özet  PDF
Sadettin EĞRİ
 
Sayı 23 (2007): Bahar Bildungsroman Örneği Olarak "Hüsn ü Aşk" Özet  PDF
Yavuz BAYRAM
 
Toplam 7 ögeden 1 - 7 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarISSN: 1304-9828