Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 16 (2003): Güz Eski Osmanlıcada ve Türkmencede "İdük" Yapısı Özet  PDF
Rıdvan ÖZTÜRK
 
Sayı 22 (2006): Güz Ağızlardan Etkilenme Derecelerine Göre Osmanlı ve Eski Anadolu Türkçesi Metinleri ve Bu Metinterin Diline Kaynaklık Eden Ağızlar Özet  PDF
Mehmet D. ERDEM
 
Sayı 13 (2002): Bahar Eski Türkiye Türkçesinde "İstek Kipi" Üzerine Özet  PDF
Gürer GÜLSEVİN
 
Sayı 11 (2001) Kıbrıs Türk Ağzında Ünlü Değişmeleri Özet  PDF
Mustafa ARGUNŞAH
 
Sayı 17 (2004): Bahar Tursun Fakih Gazavâtnâmesinin Ağızbilimsel Özellikleri Özet  PDF
Hayati DEVELİ
 
Sayı 16 (2003): Güz Anadolu Sahasında Yazılmış Bir Sûre Tefsiri Özet  PDF
Özcan TABAKLAR
 
Sayı 19 (2005): Bahar Risâle-i Zebân ve Anadolu'da Türk Gramerciliğinin Kuruluşu Üzerine Özet  PDF
Fikret TURAN
 
Sayı 18 (2004): Güz Ahmed-i Dâî'ye Atfedilen Yüz Hadis Tercümesi Üzerine Özet  PDF
Abdülbaki ÇETİN
 
Toplam 8 ögeden 1 - 8 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarISSN: 1304-9828