Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 16 (2003): Güz Eski Osmanlıcada ve Türkmencede "İdük" Yapısı Özet  PDF
Rıdvan ÖZTÜRK
 
Sayı 22 (2006): Güz Ağızlardan Etkilenme Derecelerine Göre Osmanlı ve Eski Anadolu Türkçesi Metinleri ve Bu Metinterin Diline Kaynaklık Eden Ağızlar Özet  PDF
Mehmet D. ERDEM
 
Sayı 11 (2001) Kıbrıs Türk Ağzında Ünlü Değişmeleri Özet  PDF
Mustafa ARGUNŞAH
 
Sayı 13 (2002): Bahar Eski Türkiye Türkçesinde "İstek Kipi" Üzerine Özet  PDF
Gürer GÜLSEVİN
 
Sayı 17 (2004): Bahar Tursun Fakih Gazavâtnâmesinin Ağızbilimsel Özellikleri Özet  PDF
Hayati DEVELİ
 
Sayı 19 (2005): Bahar Risâle-i Zebân ve Anadolu'da Türk Gramerciliğinin Kuruluşu Üzerine Özet  PDF
Fikret TURAN
 
Sayı 18 (2004): Güz Ahmed-i Dâî'ye Atfedilen Yüz Hadis Tercümesi Üzerine Özet  PDF
Abdülbaki ÇETİN
 
Sayı 16 (2003): Güz Anadolu Sahasında Yazılmış Bir Sûre Tefsiri Özet  PDF
Özcan TABAKLAR
 
Toplam 8 ögeden 1 - 8 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarISSN: 1304-9828