Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 17 (2004): Bahar Solak-zâde Mehmed Hemdemî Çelebinin Fihrist-i Şâhân'ı ve Diyarbakırlı Şairler Lebib ve Mülhem Efendinin Zeyilleri Özet  PDF
İdris KADIOĞLU
 
Sayı 16 (2003): Güz XVII. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden Sâbir Pârsâ : (Hayatı ve Eserleri) Özet  PDF
Kâzım YOLDAŞ
 
Sayı 10 (2000) Basîrî ve Türkçe Şiirleri Özet  PDF
Ahmet KARTAL
 
Sayı 25 (2008): Bahar "Her vadide inşâd-ı şi're muktedir idi" Osmanlı Müellifleri'nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri Özet  PDF
İsmail GÜLEÇ
 
Sayı 17 (2004): Bahar Mehmed Tevfik Efendi'nin Mecmûatü't-Terâcim'inin Edebiyatı Tarihimizdeki Önemi Özet  PDF
Azmi BİLGİN
 
Sayı 12 (2001) Son Devir Çağatay Edebiyatının İki Önemli Kadın Şairi : Nâdire ve Üveysî Özet  PDF
Selahittin TOLKUN
 
Toplam 6 ögeden 1 - 6 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarISSN: 1304-9828