Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 13 (2002): Bahar Yeni Türk Şiirinde Çocuk I Özet  PDF
Turan KARATAŞ
 
Sayı 14 (2002): Güz Modern Türk Şiirinde Çocuk II  PDF
Turan KARATAŞ
 
Sayı 14 (2002): Güz Klâsik Türk Edebiyatında Mürâca'a Şiirler Özet  PDF
Lütfi ALICI
 
Sayı 12 (2001) Modern Türk Şiirinde Çarpıcı Bir İlişki : Elektriğe İlân-ı Aşk! Özet  PDF
Hasan AKAY
 
Sayı 15 (2003): Bahar 'Savaş-Çocuk' İlişkisinin Kıbrıs Türk Şiirindeki Yansımaları Özet  PDF
Emel KEFELİ
 
Sayı 16 (2003): Güz XVII. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden Sâbir Pârsâ : (Hayatı ve Eserleri) Özet  PDF
Kâzım YOLDAŞ
 
Sayı 13 (2002): Bahar Mesnevilerde Mektup Tarzı Anlatım Özet  PDF
H. Dilek BATİSLAM
 
Sayı 10 (2000) Tasavvuf Edebiyatında İçki Kavramına Giriş ve Yunus Emre Örneği Özet  PDF
M. A. Yekta SARAÇ
 
Sayı 10 (2000) Basîrî ve Türkçe Şiirleri Özet  PDF
Ahmet KARTAL
 
Sayı 14 (2002): Güz Şiir ve Musiki Özet  PDF
Ali EROL
 
Sayı 17 (2004): Bahar İslâmın Tabiat Anlayışı ve Divan Şiirine Yansımaları Özet  PDF
Ali YILDIRIM
 
Sayı 17 (2004): Bahar Şiir Okumaya Dayalı Türkçe Öğretimi Özet  PDF
Mehmet DEMİR, Bilal DUMAN
 
Sayı 16 (2003): Güz Gazelde Cinaslı Çift Redif Kullanımı Özet  PDF
Yaşar AYDEMİR, Halil ÇELTİK
 
Sayı 15 (2003): Bahar Tevfik Fikret'in Bilinmeyen Bir Şiiri Özet  PDF
Meral DEMİRYÜREK
 
Sayı 11 (2001) Divan Şiirinde Teda'iden Tenevvü'e ya da Çağrışımdan Çeşitlemeye Özet  PDF
Mine MENGİ
 
Sayı 25 (2008): Bahar Kemal Tahir'in Şairliği ve Şiirleri Özet  PDF
Sezai COŞKUN
 
Sayı 22 (2006): Güz Asaf Halet Çelebi'nin Poetikası Özet  PDF
Mehmet NARLI
 
Sayı 14 (2002): Güz Divan Tertibine Farklı Bir Yaklaşım : Hüsn-i Hakikî-Hüsn-i Mecazî Özet  PDF
Ahmet YENİKALE
 
Sayı 22 (2006): Güz Çobanlıktan Valiliğe, Valilikten Asiliğe: Varvarî Ali Paşa ve Makâlât-ı Varvarî Özet  PDF
Halûk GÖKALP
 
Sayı 14 (2002): Güz Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Hz. Âdem ve İlk Günah Özet  PDF
Şecaattin TURAL
 
Sayı 22 (2006): Güz Bursalı İsmail Hakkı'nın Eserlerinde Hayatına Dair Anekdotlar Özet  PDF
Halil ÇELTİK
 
Sayı 21 (2006): Bahar Antakyalı Münif'in Benzer İki Gazelinin Düşündürdükleri Özet  PDF
Ali YILDIRIM
 
Sayı 14 (2002): Güz Karacaoğlan'dan Sabahattin Ali'ye Tevekkülün ve Başkaldırının Şiiri Özet  PDF
Cafer GARİPER
 
Sayı 19 (2005): Bahar Necip Fazıl'ın Çan Sesi Şiirine Hermeneutik Bir Yaklaşım Özet  PDF
Cafer GARİPER
 
Toplam 24 ögeden 1 - 24 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarISSN: 1304-9828