Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 22 (2006): Güz Boşnak Şair Musa Kazım Çatiç'in Gözünden Türk Edebiyatı (Pogled Musa Cazım Catıca na Tursku Knjızevnost Özet  PDF
Yılmaz DAŞCIOĞLU, Nadira JAHIC
 
Sayı 12 (2001) Nâbî'nin Tuhfetü'l-Harameyn Adlı Seyahatnamesinin Edebî Kaynakları Özet  PDF
Menderes COŞKUN
 
Sayı 19 (2005): Bahar Sait Faik Abasıyanık'ın Şiirleri Özet  PDF
M. Fatih ANDI
 
Sayı 20 (2005): Güz Bir Medeniyet Algılaması Olarak Ahmed Midhat Efendi'nin Paris'i Özet  PDF
M. Fatih ANDI
 
Sayı 21 (2006): Bahar Ahmet Midhat Efendinin Romanlarında Beykoz Özet  PDF
M. Fatih ANDI
 
Sayı 18 (2004): Güz Selim İleri'nin Yarın Yapayalnız Romanında Farklı Bir Başkarakter : 'Handan Sarp' Özet  PDF
Zeki TAŞTAN
 
Sayı 18 (2004): Güz Divan Şiiri Gazellerinde Tasvir ve Tahkiye Özet  PDF
Saadet KARAKÖSE
 
Sayı 23 (2007): Bahar 1940'lı Yıllarda Düzenlenen Sanat Yarışmaları ve İnönü Sanat Armağanları Özet  PDF
Selçuk ÇIKLA
 
Sayı 20 (2005): Güz Edebiyat Tarihimize Işık Tutan Bir Eser: Atâ Tarihinin 4-5. Ciltleri Özet  PDF
Muhittin ELİAÇIK
 
Sayı 22 (2006): Güz Sözlü Anlatımların Bir Başka Dil İle Anlatılması: Rumca Anlatılarda Türk Halk Verimleri Özet  PDF
Rıdvan ÖZTÜRK
 
Sayı 22 (2006): Güz "Dönem" ve "Akım" Nitelemeleri Arasında Kalmış Bir Terim: Millî Edebiyat Özet  PDF
Ahmet BOZDOĞAN
 
Sayı 20 (2005): Güz Pend-i Attâr'ın Türkçe İlk Manzum Çevirisi: Sabâyî'nin Sırât-ı Müstakîm Mesnevîsi Özet  PDF
Kadir ATLANSOY
 
Sayı 19 (2005): Bahar Sa'dâbâd Şiirlerinde Mekân Özet  PDF
Fatma S. KUTLAR
 
Sayı 25 (2008): Bahar "Her vadide inşâd-ı şi're muktedir idi" Osmanlı Müellifleri'nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri Özet  PDF
İsmail GÜLEÇ
 
Sayı 19 (2005): Bahar Türk Edebiyatında Şathiye Geleneği ve Bedri Rahmi Eyuboglu'nun Şathiyeleri Özet  PDF
Mehmet ÇELİK
 
Toplam 15 ögeden 1 - 15 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarISSN: 1304-9828