Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 14 (2002): Güz Tarihî Popüler Türk Romanlarında Yüceltilen Bir "Değer" Olarak "Türk Kimliği" Özet  PDF
Şaban SAĞLIK
 
Sayı 16 (2003): Güz Eski Osmanlıcada ve Türkmencede "İdük" Yapısı Özet  PDF
Rıdvan ÖZTÜRK
 
Sayı 14 (2002): Güz Klâsik Türk Edebiyatında Mürâca'a Şiirler Özet  PDF
Lütfi ALICI
 
Sayı 11 (2001) Kıbrıs Türk Ağzında Ünlü Değişmeleri Özet  PDF
Mustafa ARGUNŞAH
 
Sayı 12 (2001) Modern Türk Şiirinde Çarpıcı Bir İlişki : Elektriğe İlân-ı Aşk! Özet  PDF
Hasan AKAY
 
Sayı 14 (2002): Güz Tarihî Romanda Post-Modern Arayışlar Özet  PDF
Hülya ARGUNŞAH
 
Sayı 11 (2001) Medîne-i Münevvere'deki Ârif Hikmet Bey Kütüphanesi'nde Bulunan Edebiyatla İlgili Türkçe Yazma Eserler Özet  PDF
Mahmut ŞARLI
 
Sayı 13 (2002): Bahar Eski Türkiye Türkçesinde "İstek Kipi" Üzerine Özet  PDF
Gürer GÜLSEVİN
 
Sayı 23 (2007): Bahar İğdiş Sözcüğü Nereden Geliyor? Özet  PDF
Serkan ŞEN
 
Sayı 10 (2000) Uygur Alfabesi Hakkında Özet  PDF
A. M. ŞÇERBAK
 
Sayı 16 (2003): Güz Abdülhak Hâmid ve Yahya Kemal'e Dâir İki Mektup Özet  PDF
Abdullah UÇMAN
 
Sayı 10 (2000) Mizahî Cinaslı Bir Risale Özet  PDF
Nihat ÖZTOPRAK
 
Sayı 25 (2008): Bahar Altay Dillerindeki Bazı Ev Gereç Adları Üzerine Özet  PDF
Shoira USMANOVA
 
Sayı 12 (2001) Dede Korkut Oğuznameleri Tezcan ve Boeschoten Yayımı Üzerine Notlar Özet  PDF
Hayati DEVELİ
 
Sayı 10 (2000) Basîrî ve Türkçe Şiirleri Özet  PDF
Ahmet KARTAL
 
Sayı 20 (2005): Güz İki Tarihi Romanın Alışkanlıkları Kırma Kuramı (Defamiliarization) Çerçevesinde İncelenmesi: Benim Adım Yunus Emre ve Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri Özet  PDF
Zekeriya BAŞKAL
 
Sayı 18 (2004): Güz Ağız Tartışmalarında Ses Özelliklerinin Sınıflandırılması Üzerine Düşünceler ve Uşak İli Ağzı Örneği Özet  PDF
Gürer GÜLSEVİN
 
Sayı 12 (2001) Düvlek Kelimesi Üzerine Bir Not Özet  PDF
Mehmet AYDIN
 
Sayı 22 (2006): Güz Ağızlardan Etkilenme Derecelerine Göre Osmanlı ve Eski Anadolu Türkçesi Metinleri ve Bu Metinterin Diline Kaynaklık Eden Ağızlar Özet  PDF
Mehmet D. ERDEM
 
Sayı 25 (2008): Bahar Kemal Tahir'in Şairliği ve Şiirleri Özet  PDF
Sezai COŞKUN
 
Sayı 11 (2001) Bahşayiş Lügati'nde Görülen Tercüme Teknikleri ve Filolojik Problemler Özet  PDF
Fikret TURAN
 
Sayı 15 (2003): Bahar Tevfik Fikret'in Bilinmeyen Bir Şiiri Özet  PDF
Meral DEMİRYÜREK
 
Sayı 17 (2004): Bahar Tursun Fakih Gazavâtnâmesinin Ağızbilimsel Özellikleri Özet  PDF
Hayati DEVELİ
 
Sayı 21 (2006): Bahar Ahmet Midhat Efendinin Romanlarında Beykoz Özet  PDF
M. Fatih ANDI
 
Sayı 17 (2004): Bahar Şiir Okumaya Dayalı Türkçe Öğretimi Özet  PDF
Mehmet DEMİR, Bilal DUMAN
 
Toplam 81 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 > >> 

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarISSN: 1304-9828