Dergi Hakkında

Amaç ve Kapsam

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin yayın organıdır. Yılda iki sayı, hakemli ve açık erişimli olarak yayımlanan dergi, dil, edebiyat, tarih, sanat, mimarî, felsefe, psikoloji, sanat tarihi, hukuk, sosyoloji, ilahiyat gibi sosyal bilim alanlarını kapsamaktadır. Dergi, medeniyet değerlerimiz ışığında bilim ve sanat dünyasına özgün katkılar sağlamayı amaçlamaktadır.

 Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Dergide belirtilen konular ile ilgili aşağıda belirtilen türlerde yazılara yer verilmektedir;

a) Araştırmalar ve İncelemeler: Dergiye gönderilecek yazılar bahsedilen konular ile ilgili akademik standartlara uygun, orijinal, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış çalışmalar olmalıdır. Dergide yayımlanacak yazılar belirtilen konuların problemlerine teorik yaklaşımlar getirmek, bilinmeyen hususları açığa çıkarmak, yanlışları düzeltmek gibi hususiyetler taşımalıdır.
b) Yayın Değerlendirme: Belirtilen konu başlıkları ile ilgili daha önce yayımlanmış olan eserlerin tanıtımı ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalardır. Değerlendirmenin, eserin konusuna ve işleniş biçimine yapıcı eleştiriler getirerek katkıda bulunması beklenmektedir.
c) Haberler: İlgili dönem içerisinde gerçekleşmiş olan konferans, sempozyum, çalıştay,.. vb. toplantıların tanıtımına ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalardır.

Yayın Sıklığı

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi Güz ve Bahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Derginin Bahar dönemi için makale son kabul tarihi 01 Nisan, Güz dönemi için makale son kabul tarihi 01 Ekim'dir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır.

Yayın Politikası

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, açık erişimli bir dergidir. Yazarlardan gönderi ve makale işlem ücreti talep edilmemekte, yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmemektedir.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi hakemli bir dergidir. Hakem süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesi ile yürütülmektedir. Dergiye gönderilen yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek makalenin işlem sürecini üçüncü bir hakeme gönderme yönünde ya da yazarına iade etme şeklinde belirlemektedir. Makalenin yayınlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Makale değerlendirme süresi derginin yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilir.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi'nde yayımlanmak üzere gönderilen tüm yazılar "iThenticate" intihal programında tarandıktan sonra değerlendirmeye alınmaktadır.

Açık Erişim Politikası

Açık erişimin bilginin evrensel kullanımını arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracağı düşüncesinden hareketle, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi Açık Erişim politikasını benimsemiştir. Bu doğrultuda FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, yazarlardan devraldığı ve yayımladığı içerikle ilgili telif haklarından, bilimsel içeriğe evrensel Açık Erişimin (Open Access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma ve dağıtma vb.) haklarını bedelsiz kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için yayınevinden yazılı izin alınması gereklidir.

Dergi Tarihçesi

Yayın hayatına 1995 yılında başlayan İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri Dergisi 2013 yılı itibariyle, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi olarak yayımını sürdürecektir.