Kurullar

Kurumsal Sahibi

Mevlüt UYSAL, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. M. Fatih ANDI, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Musa DUMAN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Baş Editör

Doç. Dr. Mustafa GÖLEÇ, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Alan Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU DANIŞ, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul (Dil, Edebiyat, Felsefe)

Doç. Dr. Itır Tarı CÖMERT, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul (Eğitim, Sosyoloji, Psikoloji)

Doç. Dr. Nazlı Hilal ÇELİK, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul (Hukuk / Law)

Prof. Dr. Mustafa ÖZEL, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul (İslami İlimler)

Dr. Öğr. Üyesi Nihal ARACI, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul (Mimarlık, Güzel Sanatlar)

Dr. Öğr. Üyesi Emine TONTA AK, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul (Tarih, Siyaset, İktisat)

İngilizce Dil Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Rana KAHRAMAN DURU, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

 Yazı İşleri Müdürü

Asude TAVUS, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Redaksiyon

Arş. Gör. Gamze BEŞENK, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Arş. Gör. Berna Terzi ESKİN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Arş. Gör. Ayşe Şeyma FINDIK, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Yayın Kurulu

Prof. Dr. M. Fatih ANDI, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Musa DUMAN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Suphi SAATÇİ, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. M. Hüsrev SUBAŞI, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul