Camili Havzası (Macahel) Geleneksel Konutları

Yazarlar

  • Esra KARAHAN Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  • Suphi SAATÇİ

Anahtar Kelimeler:

Camili Havzası, Ahşap Yığma Mimari, Geleneksel Ahşap Mimari, Geleneksel Ahşap Konut

Özet

Camili Havzasının geleneksel mimarisi, bölgenin iklim koşulları, topografik yapısı, yerel malzeme olanakları çerçevesinde alınabilecek mimari kararların ve uygulamaların başarılı örneklerini içermekte, bölge insanının, doğa ve çevresi ile ilişkilerini yansıtmaktadır. Havzanın geleneksel mimarisi yapım sistemi ahşap yığmadır. Bölgede bu yapım tekniği ile inşa edilen yapıların, ön yapım mantığında kurgulanmış olması, havzanın geleneksel mimarisinin dikkat çekici özellikleri arasındadır. Havzada yeni yapılacak konutlarda izlenecek yöntemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması planlanan çalışma için, geleneksel konut mimarisini tanımak, anlamak, deneyimlere dayalı yapım kültürüne ait bilgileri belirlemek ve elde edilen bilgileri günümüz yapım sistemlerine aktarmak üzere havzanın geleneksel ahşap yığma konut yapıları bu makalenin çalışma konusu olmuştur.

İndir

Yayınlanmış

12/30/2020

Nasıl Atıf Yapılır

KARAHAN, E., & SAATÇİ, S. (2020). Camili Havzası (Macahel) Geleneksel Konutları. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (16), 425–444. Geliş tarihi gönderen https://dergi.fsm.edu.tr/index.php/ia/article/view/1000

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri