Uluslararası Hukuk Süjesi Olarak Türkiye’deki Süryani Toplumu

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1136435

Anahtar Kelimeler:

Süryaniler, Türk Süryani Cemaati, azınlıklar, Lozan Antlaşması, uluslararası hukuk süjesi

Özet

Ortadoğu’nun en eski toplumlarından biri olan Süryanilerin önemli bir kısmı başka ülkelere göç etmiş, bölgedeki nüfusunun büyük kısmını muhtelif nedenlerle kaybetmişlerdir. Anavatanları Kuzey Irak, Güneydoğu Türkiye ve Kuzeydoğu Suriye olmasına rağmen, göçler dolayısıyla başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Süryani diasporaları oluşmuştur. Lozan Antlaşması’ndaki “gayrimüslim azınlıklar” olarak sadece Ermeni, Rum ve Yahudi toplumlar sayılmış olup bunun dışındakiler uzun süre azınlık kapsamındaki haklardan yararlanamamışlardır. Bu anlamda Türkiye’de yaşayan diğer
gayrimüslim veya gayr-i Türklerin azınlık vasfı kabul edilmemiştir. Bu makalede Süryani toplumunun ortaya çıkışı, yaşadığı bölünmeler, bugünkü özellikleri ile Türkiye›deki Süryanilerin durumu özetlenmektedir. Uluslararası hukukta azınlık statüsü ışığında Türk Süryani cemaatinin bu kapsamdaki statüsü tahlil edilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

06/28/2022

Nasıl Atıf Yapılır

YALÇINKAYA, A. (2022). Uluslararası Hukuk Süjesi Olarak Türkiye’deki Süryani Toplumu. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (19), 89–116. https://doi.org/10.16947/fsmia.1136435

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler