Ergenlerde Ayrılma-Bireyleşme Düzeyi ve Cinsiyete Göre Beden Algısı, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Yeme Tutumu

Yazarlar

  • Fatma Feyza AVCI https://orcid.org/0000-0002-1560-0952
  • Nevin KILIÇ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  • Gaye SALTUKOĞLU Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  • Melek ASTAR Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1136505

Anahtar Kelimeler:

Ayrılma-bireyleşme, yeme tutumu, duygu düzenleme güçlüğü, beden algısı

Özet

Bu çalışmada, ergenlerde yeme tutumunu belirleyen etkenler olarak beden algısı ve duygu düzenleme güçlüğünün etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda, ergenlerin ayrılma - bireyleşme düzeylerinin ve cinsiyetin yeme tutumunda ne şekilde belirleyici olduğu değerlendirilmiştir. Bu amaçla, 18-22 yaş arasındaki 424 katılımcıya Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği, Ayrılma Bireyselleşme Ölçeği, Hollanda Yeme Davranışı Anketi (DEBQ), Beden Algısı Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, ergenlerde ayrılma-bireyleşme düzeyi yeme tutumunda belirleyici bir etken olup, beden algısı patoloji geliştirmeyen grupta kısıtlayıcı yeme davranışını yordarken, patoloji geliştirme ihtimali yüksek olan grupta ise duygusal yeme davranışını yordamaktadır. Cinsiyet bakımından patoloji gösterme ihtimali yüksek olan kadınlarda duygusal yeme beden algısı, açıklık, amaçlar, stratejiler ve kabul etmeme tarafından açıklanırken, patoloji gösterme ihtimali yüksek olan erkeklerde ise sadece açıklık tarafından açıklanmaktadır. Elde edilen bulgular literatür bulguları ile birlikte ele alınarak tartışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

06/28/2022

Nasıl Atıf Yapılır

AVCI, F. F., KILIÇ, N., SALTUKOĞLU, G., & ASTAR, M. (2022). Ergenlerde Ayrılma-Bireyleşme Düzeyi ve Cinsiyete Göre Beden Algısı, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Yeme Tutumu. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (19), 287–314. https://doi.org/10.16947/fsmia.1136505

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri