Pasifist Bir Ülkede Terörle Mücadele: Japonya Örneği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1225572

Anahtar Kelimeler:

Japon Kızıl Ordu, Aum Shinrikyo, Shinzo Abe, pasifizm, geleneksel olmayan güvenlik

Özet

Bu makale, 1990'ların ikinci yarısında Japonya'daki terörist grupların ulusal güvenlik,
sosyal yapı ve din gibi konular üzerindeki etkilerini incelemektedir. Japonya, önde
gelen bir ekonomi ve akademik araştırma merkezi olmasının yanı sıra hoşgörü, saygı
ve sosyal uyum konularında da dünyanın en iyi ülkelerinden biridir. Ancak Japonya'nın
ekonomik başarısı sadece refahla değil, aynı zamanda bazı sosyal huzursuzluklarla da
sonuçlanmıştır. Haziran 2022'de Abe Shinzo'nun öldürülmesi ülkenin en önemli gündem
maddesi haline gelmesine rağmen, Japonya'da terörizm konusunda yeterli seviyede bilimsel
literatür olduğunu söylemek güçtür. Japonya kökenli iki terör örgütünün (AUM ve
Japonya Kızıl Ordusu) korkunç saldırılarının siyasi ve askeri yansımaları bugün hala hissedilmektedir.
İlk izlenim olarak Japonya'nın terörle mücadeleye bir devlet meselesinden
ziyade insani güvenlik perspektifinden yaklaştığı görülmektedir. İnsani güvenlik, Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından geleneksel güvenlik tutumlarının değişmesi ve güvensizlik
kaynaklarının bireyselleştirilmesine dayanan yeni güvenlik sorunlarının araştırılmasıyla
gelişmiştir. Bu noktada Japonya'nın güvenlik kaygılarının Soğuk Savaş boyunca
öncelikli olarak insan güvenliğine odaklanmış olması nasıl açıklanabilir? Kendine özgü
karakteri nedeniyle pasifist bir kültürde terörizm algısı ve terörizmle mücadele istisnai
sonuçlar getirmiştir.

Yayınlanmış

12/29/2022

Nasıl Atıf Yapılır

DOĞRUL, M. (2022). Pasifist Bir Ülkede Terörle Mücadele: Japonya Örneği. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (20), 25–44. https://doi.org/10.16947/fsmia.1225572

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler