Prof. Dr. Friedrich Falke’nin Hayatı ve Türkiye’deki Çalışmaları

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1225583

Anahtar Kelimeler:

Friedrich Falke, Leipzig Üniversitesi, Ankara, Yüksek Ziraat Enstitüsü, mera yönetimi

Özet

Prof. Dr. Friedrich Falke (1871-1948) ziraat alanında uluslararası üne sahip Alman
asıllı bir bilim insanıdır. Bilim dünyasında modern mera yönetiminin öncüsü olarak kabul
edilmekte, özellikle çayır araştırmaları ve yem konularına ilişkin çalışmalarıyla ön plana
çıkmaktadır. Çalışmalarında Almanya’da ziraat biliminin gelişmesinde büyük katkıları
olan hocası Julius Kühn’ün etkisi söz konusudur.
Uzun yıllar boyunca Leipzig Üniversitesi’nde görev yapan Falke 1932 yılında Ankara’daki
Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kurucu rektörlüğünü yapmak üzere Türkiye’ye
davet edilmiştir. Buradaki görevini tamamlamasının ardından 1938’de Leipzig Üniversitesi’ne
geri dönmüş ve aynı yıl oradan emekli olmuştur. 1948’de aynı üniversitenin Ziraat
Fakültesi’ni yeniden organize etmek üzere göreve çağrılmıştır. Ancak 10 Mart 1948
tarihinde vefat etmiştir.
Literatürde Friedrich Falke’nin hayatını ve Türkiye’deki çalışmalarını müstakil
olarak ele alan araştırma sayısı son derece kısıtlıdır. Buradan hareketle bu araştırmanın
öncelikli amacı Falke’nin hayatı hakkında bilgi vermek ve Türkiye’deki çalışmalarını incelemek olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak Falke’nin Türkiye’de bulunduğu beş yıl
boyunca kaleme aldığı bilimsel yayınları ve yetiştirdiği öğrencilerinin yanı sıra Yüksek
Ziraat Enstitüsü’nün yapılandırılmasındaki emekleriyle Türk ziraat ve bilim hayatına
önemli katkılarda bulunduğu ortaya konmuştur.

İndir

Yayınlanmış

12/29/2022

Nasıl Atıf Yapılır

ESER, G. (2022). Prof. Dr. Friedrich Falke’nin Hayatı ve Türkiye’deki Çalışmaları. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (20), 45–72. https://doi.org/10.16947/fsmia.1225583

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler