Ali Nizami Paşa’nın (1821-1893) Askeri ve Diplomatik Görevleri ve Osmanlı Siyasetindeki Yeri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1225594

Anahtar Kelimeler:

Ali Nizami Paşa, elçi, diplomasi, Paris, Belgrad

Özet

Bu makale Osmanlı Devleti’nin idari ve bürokrasi alanında birçok kademede önemli
görevler almış, diplomasi alanında Sultan II. Abdülhamid’in güvenini kazanmış, bunun
neticesinde fevkalade elçilik görevleriyle Avrupa’nın farklı ülkelerinde görevlendirilmiş,
Ali Nizami Paşa’nın askeri ve siyasi faaliyetleri üzerinedir.
Ali Nizami Paşa’nın ailesi, eğitimi ve mesleki kariyeri hakkında bugüne kadar detaylı
bir çalışma yapılmadığı tespit edilmiştir. Ali Nizami Paşa, Belgrad’ta Askeri Komiserlik,
Peşte’de şehbenderlik görevlerinin yanı sıra, Paris’te kurulan Mekteb-i Osmanî
müdürlüğü, Mekteb-i Mülkiye memurluğu ve Mekteb-i Sultani müdürlüğü yapmıştır. 1881
tarihinde İngilizlerin Mısır’ı işgal etmesiyle Sultan II. Abdülhamid tarafından fevkalade
elçi olarak Almanya ve İngiltere’ye gönderilmiş, son görevi Teftiş-i Askeri Komisyon
azalığı sırasında da vefat etmiştir. Bu makalede Ali Nizami Paşa ekseninde yaşadığı dönemin
askeri, siyasi ve diplomasi olayları ele alınacaktır.

İndir

Yayınlanmış

12/29/2022

Nasıl Atıf Yapılır

KAŞIKÇI, R. (2022). Ali Nizami Paşa’nın (1821-1893) Askeri ve Diplomatik Görevleri ve Osmanlı Siyasetindeki Yeri. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (20), 73–103. https://doi.org/10.16947/fsmia.1225594

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler