Psikolojik İçerikli Dizi İzleyen Bireylerde Çocukluk Çağı Travmaları Bağlamında Parasosyal Etkileşim ve Psikolojik İyi Oluşun İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1225649

Anahtar Kelimeler:

Çocukluk çağı travmaları, parasosyal etkileşim, psikolojik iyi oluş, psikolojik içerikli diziler

Özet

Araştırmanın amacı, pandemi döneminde televizyonlarda yayınlanan psikolojik içerikli
dizilerden en az birini (Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız) izleyen
bireylerin çocukluk çağı travmaları bağlamında parasosyal etkileşim ve psikolojik iyi
oluş durumlarını incelemektir. Araştırmanın örneklemini oluşturan 394 bireye Çocukluk
Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ-33), Parasosyal Etkileşim Ölçeği (PEÖ), Psikolojik İyi
Oluş Ölçeği (PİOÖ) ve araştırmacıların hazırladığı Demografik Bilgi Formu uygulanmıştır.
Gerçekleştirilen istatistiksel analizler sonucunda PEÖ puanının medeni durum, eğitim
durumu ve gelir durumuna göre, PİOÖ puanlarının ise, medeni durum ve gelir durumuna göre, ayrıca PEÖ ve PİOÖ puan ortalamalarının CTQ- 33 toplam puan kategorilerine
göre farklılaştığı gözlenmiştir. PEÖ puan ortalamalarının CTQ-33 fiziksel ihmal ve duygusal
ihmal puanı kategorilerine göre, PİOÖ puan ortalamalarının ise CTQ-33 fiziksel
ihmal, duygusal ihmal, aşırı koruma kontrol, duygusal taciz, fiziksel taciz puanı kategorilerine
göre farklılaştığı gözlenmiştir. Bulgular söz konusu psikolojik içerikli dizileri
izleyen bireylerin çocukluk çağı travma düzeylerinin parasosyal etkileşim ve psikolojik
oluşları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

12/29/2022

Nasıl Atıf Yapılır

CANITATLI, U. Z., ÖKSÜZOĞLU, F. B. ., & SARIHAN, H. (2022). Psikolojik İçerikli Dizi İzleyen Bireylerde Çocukluk Çağı Travmaları Bağlamında Parasosyal Etkileşim ve Psikolojik İyi Oluşun İncelenmesi. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (20), 481–502. https://doi.org/10.16947/fsmia.1225649

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler