“İstiklâl Marşı”nın Kültürel Kodları ve Metinlerarası İlişkiler

Yazarlar

  • Kadriye ALEV Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türk Dİli Ve Edebiyatı Bölümü

Anahtar Kelimeler:

İstiklâl Marşı, Metinlerarasılık, Mehmet Akif Ersoy

Özet

Metinlerarasılık kavramı genel anlamıyla iki ya da daha çok metin arasında kurulan her türlü anlamsal ve biçimsel alışveriş olarak tanımlanmıştır. Bütün metinlerin bir başka metinden beslendiği, kavramların ve olayların metinden metne geçerek anlam ve bağlam yönünden zenginleştiği fikrinden yola çıkarak metinlerarasılık bir yönüyle de gelenekle ilişkilendirilmiştir. Gelenek, metnin beslendiği diğer metinle beraber yeniden üretilmekte, her metnin arkasında o metni oluşturan diğer metinlerin zihin dünyası yatmaktadır. Bu sebepten metnin yapısı ve niteliğine bağlı olarak yönteme yaklaşım tarzları farklılık arz etmektedir. Çalışmanın konusunu teşkil eden “İstiklâl Marşı” edebi bir metin olarak bu bağlamda değerlendirilecek, yöntemin elverdiği ölçüde metinlerarası ilişkilere dikkat çekilecektir.

Yazar Biyografisi

Kadriye ALEV, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türk Dİli Ve Edebiyatı Bölümü

Lisans: İstanbul Ün. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı. Yüksek Lisans: FSMVÜ Türk Dili ve Edebiyatı/Yeni Türk Edebiyatı

İndir

Yayınlanmış

07/02/2014

Nasıl Atıf Yapılır

ALEV, K. (2014). “İstiklâl Marşı”nın Kültürel Kodları ve Metinlerarası İlişkiler. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (3), 11–25. Geliş tarihi gönderen https://dergi.fsm.edu.tr/index.php/ia/article/view/628

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler