Topkapı Sarayında Ak Hadımlardan Oluşan Babüssaade Teşkilatı ve Kurumun Son Güçlü Temsilcisi: Kapı Ağası Gazanfer Ağa

Yazarlar

  • Sevgi Ağca DİKER İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Uzmanı

Anahtar Kelimeler:

Topkapı Sarayı, Kapı Ağası, Gazanfer Ağa, Babüssaade Teşkilatı, Ak Ağalar

Özet

Saray teşkilatı denilince akla hemen Enderun geliyorsa da Enderun’dan da önce var olan teşkilat Babüssaade teşkilatıdır. Babüssaade ağalarının tamamı beyaz tenli hadım ağalardan oluştuğu için ak ağalar olarak da isimlendirilen bu ağaların saraydaki görev süreleri de Enderunlular’dan çok daha uzundur. Kurumun amiri Babüssaade ağası/Kapı ağasına tüm kaynaklarda rastlanmakla birlikte teşkilatla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak mümkün olamamaktadır. Belki de teşkilatı oluşturan ağaların ak hadımlardan oluşması her dönemde sansürlenmesine sebep olmuştur. Kroniklerin sarayla ilgili konulara değinmekten çekindiği herkesin malumudur. Kapı ağalarının Eski Saray, Edirne Sarayı, Galata Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı, Enderun ve Harem-i Hümayun’un amirliği yanında devlet içindeki tartışılmaz güçleri onlarla ilgili bilgi vermeyi tehlikeli kılmış da olabilir.

İndir

Yayınlanmış

12/30/2020

Nasıl Atıf Yapılır

DİKER, S. A. (2020). Topkapı Sarayında Ak Hadımlardan Oluşan Babüssaade Teşkilatı ve Kurumun Son Güçlü Temsilcisi: Kapı Ağası Gazanfer Ağa. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (16), 1–32. Geliş tarihi gönderen https://dergi.fsm.edu.tr/index.php/ia/article/view/983

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler