İran’da Osmanlı Kaza İdaresinin Kurulması ve Kadı Tevcîhatı (1723-1735)

Yazarlar

  • Levent KURU Milli Savunma Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Osmanlı, Safevi, İran, Kaza, Anadolu Kazaskerliği

Özet

18. yüzyılın başından itibaren Safevi hanedanından memnun olmayan grupların başlattıkları isyanlar İran coğrafyasını istikrarsızlığa sürükledi. Bu durumdan yararlanan Osmanlı Hükümeti Haziran 1723’te İran seferini başlatarak üç koldan Safevi topraklarına girdi. Yapılan fetihlerle birlikte Haziran 1735’e kadar İran sahasında kaldılar. Osmanlı yönetimi İran’da fethettiği yerleri zaman kaybetmeden kendi idari sistemine dâhil etmek için çalışmalar yapmıştır. Bu makalede; XVIII. yüzyılın ilk yarısında İran’da Osmanlı kaza idaresinin kurulma çalışmaları, kazaların statüleri, sistem tesis edilirken ortaya çıkan aksaklıklar, bunlara karşı alınan tedbirler ve kurulan kazalara yapılan tevcih işlemleri ele alınacaktır.

İndir

Yayınlanmış

12/30/2020

Nasıl Atıf Yapılır

KURU, L. (2020). İran’da Osmanlı Kaza İdaresinin Kurulması ve Kadı Tevcîhatı (1723-1735). FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (16), 133–171. Geliş tarihi gönderen https://dergi.fsm.edu.tr/index.php/ia/article/view/986

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler