ALEV, K. (2022). Hafızanın Yeniden Üretimi: 1980 Sonrası Türk Romanında İslamcı Aydın Kimliği. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (19), 209–245. https://doi.org/10.16947/fsmia.1136483