SAYGILI, Hasip. 2022. “Antep Savunmasında Kılıç Ali’nin Rolüne Yeniden Bakmak”. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, sy 19 (Haziran):21-36. https://doi.org/10.16947/fsmia.1136424.