OĞUL, Muazzez Gündüz. 2022. “Peter Burke, Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü”. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, sy 19 (Haziran):449-56. https://doi.org/10.16947/fsmia.1136529.