TAVUS, A. (2022) “Yayın İlkeleri”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (19). Erişim adresi: https://dergi.fsm.edu.tr/index.php/ia/article/view/1066 (Erişim: 27 Eylül 2023).