OĞUL, M. G. (2022) “Peter Burke, Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (19), ss. 449–456. doi: 10.16947/fsmia.1136529.