SAYGILI, H. “Antep Savunmasında Kılıç Ali’nin Rolüne Yeniden Bakmak”. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, sy 19, Haziran 2022, ss. 21-36, doi:10.16947/fsmia.1136424.