OĞUL, M. G. “Peter Burke, Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü”. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, sy 19, Haziran 2022, ss. 449-56, doi:10.16947/fsmia.1136529.