OĞUL, Muazzez Gündüz. “Peter Burke, Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü”. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, no. 19 (Haziran 28, 2022): 449–456. Erişim Ekim 1, 2023. https://dergi.fsm.edu.tr/index.php/ia/article/view/1087.