Mizancı Murad'ın Yeni Bir Eseri : "İki Münevverin Hasbihâli"

Yazarlar

  • Abdullah UÇMAN Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

İndir

Yayınlanmış

2014-01-24

Nasıl Atıf Yapılır

UÇMAN, A. (2014). Mizancı Murad’ın Yeni Bir Eseri : "İki Münevverin Hasbihâli". İlmî Araştırmalar : Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, (7), 215–234. Geliş tarihi gönderen https://dergi.fsm.edu.tr/index.php/iadeti/article/view/232

Sayı

Bölüm

Makaleler