Okul Öncesinde Sosyal Değerler Eğitimi Programının Öz Düzenleme, Sosyal Beceri ve Problem Davranışlar Üzerindeki Etkisi

Yazarlar

  • Emine Bozkurt POLAT Gazi Üniversitesi
  • Saide ÖZBEY Gazi Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1050295

Anahtar Kelimeler:

Öz düzenleme, sosyal beceri, problem davranışlar, sosyal değerler eğitimi, okul öncesi eğitim

Özet

Araştırma okul öncesi dönemdeki çocuklara sosyal değerler eğitim programı uygulanarak, programın çocukların öz düzenleme sosyal beceri ve problem davranış becerileri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öntestsontest kontrol grupsuz yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma; Ankara ilindeki Gazi Uygulama Anaokulu’nda öğrenim görmekte olan amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen % 54’ü erkek %46’sı kız 54-60 aylık 13 çocuktan oluşmaktadır. Yapılan çalışmada amaçlanan becerileri ölçmek amacıyla “Öz Düzenleme Ölçeği”; “Sosyal Beceri Ölçeği” ve “Problem Davranış Ölçeği” kullanılmıştır. Çocuklara Sapsağlam (2015) tarafından oluşturulan ve içeriğinde “Yardımseverlik, Dürüstlük, Sevgi, Saygı, İşbirliği, Kendini Kontrol Etme, Sorumluluk, Nezaket, Hoşgörülü Olma, Arkadaşlık” değerlerine yer verilen Sosyal Değerler Eğitim Programı 12 hafta süresince haftada 3 gün uygulanmıştır. Programı uygulamaya başlamadan önce araştırmada kullanılan ölçme araçları ile ön test uygulamaları, program tamamlandıktan sonra son test uygulamaları ve kalıcılık test uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler elektronik ortamda SPSS 22 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda Sosyal Değerler Eğitim Programı’nın çocukların öz düzenleme ve sosyal becerilerinde pozitif yönde anlamlı farklılık sağladığı görülmüştür. Ayrıca Sosyal Değerler Eğitim Programı’nın çocuklarda görülen problem davranışlarını anlamlı düzeyde azalttığı ve kalıcılık testi bulgularına göre programın öz düzenleme, sosyal beceri ve problem davranışlar üzerindeki etkisinin daha sonraki süreçte de devam ettiği görülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

12/30/2021

Nasıl Atıf Yapılır

POLAT, E. B., & ÖZBEY, S. (2021). Okul Öncesinde Sosyal Değerler Eğitimi Programının Öz Düzenleme, Sosyal Beceri ve Problem Davranışlar Üzerindeki Etkisi. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (18), 287–316. https://doi.org/10.16947/fsmia.1050295

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler