XVI. Asırda Dini Meşruiyet ile Reel Politik Arasında Osmanlı Dış İlişkileri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1225614

Anahtar Kelimeler:

Dini ideoloji, meşruiyet, cihâd, erken modern dönem, I. Süleyman

Özet

Bu çalışma, XVI. asırda Osmanlı İmparatorluğu’nun dış politikasının gidişatını ve
devlet ideolojisi ile uyumluluğunu incelemekte ve Osmanlıların farklı politikalarını haklı
çıkarmak için ne tür dini veya siyasi söylem kullandıklarını anlamaya çalışmaktadır. Söz
konusu çalışma, özellikle, ideolojik olarak Osmanlılar için iki farklı mücadeleyi örnekleyen
Habsburg ve Safevi İmparatorlukları ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkilere
odaklanmaktadır. Bu çalışma, aynı zamanda, Osmanlı kroniklerinin ve resmi belgelerinin
belirli olaylara nasıl tepki verdiklerini ve dış ilişkileri nasıl farklı şekilde yansıttıklarını
incelemektedir. Ayrıca, bu çalışma, bir yandan dini ideolojinin Osmanlı dış ilişkilerini nasıl
şekillendirdiğini ve düzenlediğini, ancak diğer yandan Osmanlı Devleti’nin ideoloji ile
gerçeklik arasındaki gerilimi azaltmak için dini ideolojiyi nasıl yeniden yapılandırdığını
ve yeni ideolojik argümanlar geliştirdiğini analiz etmektedir.

Yayınlanmış

12/29/2022

Nasıl Atıf Yapılır

ŞEN, M. S. (2022). XVI. Asırda Dini Meşruiyet ile Reel Politik Arasında Osmanlı Dış İlişkileri. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (20), 263–290. https://doi.org/10.16947/fsmia.1225614

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler